Pretraga
 

Pretraga u banci podataka

Uputstvo za upotrebu

Ograničavanje broja rezultata
Ograničavanje na jedan jezik
Ograničavanje na jednu oblast
Upotreba nemackih 'umlauta' (pomućenih samoglasnika)

Ograničavanje broja rezultata

  Sami možete da izaberete maksimalnu dužinu liste sa dobijenim rezultatima. Brojčana vrednost za rezultate je na skali stepenasto utvrdjena od 10 do 200.
Ukoliko je pronadjeno više pogodaka nego što može da se prikaže na strani, to je jasno naznačeno.U tom slučaju preporučujemo da dalje ograničite kriterijume pretrage, npr. na jednu oblast ili na jedan jezik.
Ako Vam je iz nekog razloga potrebna duža lista, pošaljite nam kratak email:
- rado ćemo Vam pomoći.
 

Ograničavanje na jedan jezik

  Upravo u oblasti sručne literature postoji veliki broj višejezičnih izdanja. Pri izboru jednog odredjenog jezika u listi se pojavljuju sve knjige koje sadrže neki prilog na tom jeziku.
Ukoliko želite da pronadjete priloge na nekoliko različitih jezika, jednostavno ponovite upit izabravši sledeći jezik koji Vas interesuje.
 

Ograničavanje na jednu oblast

  Knjige su u banci podataka unete u jednu ili više stručnih oblasti. Potpuni kataloški opis odredjene knjige se, medjutim, nalazi samo u 'glavnoj' stučnoj oblasti kojoj pripada; u drugim oblastima kojima odredjena knjiga takodje pripada, naći ćete samo uput na glavnu oblast.
  Pri pretrazi u banci podataka pokazuju se po pravilu samo pogodci sa potpunim kataloškim opisom. Ali, ako ograničite pretragu na jednu oblast, dobićete spisak knjiga koje sadrže i upute na druge stručne oblasti. Zato ne morate da strahujete da će Vašoj pažnji nešto promaći
Ukoliko želite da vršite pretragu u nekoliko oblasti, jednostavno ponovite upit izabravši sledeću oblast koja Vas interesuje.

Upotreba nemačkih 'umlauta' (pomućenih samoglasnika)

  Zbog postojanja različitih znakovnih sistema često se javljaju problemi pri upotrebi nemačkih znakova "ä", "ö", "ü", "Ä", "Ö", "Ü" i "ß" pri elektronskoj obradi teksta.
I pored toga preporučujemo da prilikom pretrage u banci podataka ove znake u imenima i naslovima koristite u korektnom obliku. To pre svega znači da ne treba 'umlaute' da ispisujete u obliku: ae, oe, ..., sz, jer bismo u tom slučaju morali da ih 'prevodimo nazad'. Osim toga, bilo bi veoma komplikovano jednom programu objasniti razliku izmedju "Poebene" i "Magdeburger Boerde" ili izmedju "Auszug" i "spaszig". Stvar ne izgleda bolje ni kada se umesto "sz" koristi oblik "ss".

Trudimo se da u funkciji "pretraga" budu zastupljene uobičajene varijante različitih mogućnosti kodiranja nemačkih 'umlauta'. Ukoliko s tim ipak imate problema, molimo da nam to javite na ovu adresu:
 
  BEO-BOOKS
Bücher aus Serbien, Katarina Belovuković
Sitemap Impresum Na početak strane