Informacije o BEO-BOOKS
 

Tehničke informacije

o Browser­ima, korišćenim tehnikama, itd.

     
Domain:   www.beo-books.de ili
www.beobooks.eu
 
Admin-c:   Henner Altevogt
 
Tech-c:
  Power-Netz

www.Power-Netz.de

Email za Power-Netz
 
 

Sadržaj:

  Links na BEO-BOOKS
HTML-Verzija
Character set
JavaScript
Browser
Preporuke

Links na BEO-BOOKS

Radujemo se, naravno, ako Vam se naše strane dopadaju i ako želite da uputite svoje posetioce na BEO-BOOKS. Za link na nas možete da koristite jednu od logo sličica, desno pored. Pri tome možete ili direktno na njih da uputite (kao u dole navedenom primeru) ili da sličice pohranite na svom kompjuteru..
Logo 112 x 78   Logo 147 x 103
Bilo bi nam od pomoći ako biste ime "BEO-BOOKS, Bücher aus Serbien" uneli kao anchor tekst u linku, budući da to ima uticaja na vrednovanje linka kod internet pretraživača (posebno kod Google). Na primer možete jednostavno da preuzmete jedan od desno navedenih HTML kodova.

Ukoliko koristite neku drugu shemu za označavanje linkova ili ukoliko želite da uputite direktno na neku posebnu BEO-BOOKS stranu, nemamo, naravno, ništa protiv.
<a href="http://www.beo-books.de" target="new">
   BEO-BOOKS, B&uuml;cher aus Serbien
</a>
<a href="http://www.beo-books.de" target="new">
   <img src="http://www.beo-books.de/pictures/logos/beo_112.gif"
   width="112" height="78" border="0"
   alt="BEO-BOOKS, B&uuml;cher aus Serbien" />
</a>

HTML Verzija

Ove strane su pisane uglavnom u skladu sa HTML 4.01. Zbog nekih svesnih odstupanja od 'striktne' varijante morali smo ipak da koristimo 'prelaznu' varijantu standardnog HTML koda. Ovo se posebno odnosi na upotrebu atributa za definisanje tabela, koji su u HTML 4.01 označeni kao 'nedopustivi' i koji u 'striktnoj' varijanti više nisu dopušteni.
Kada će uslediti upotreba 'striktne' varijante standardnog koda, za sada se ne može predvideti. To izmedju ostalog zavisi i od toga, koliko dugo će starije browser verzije, koje s tim imaju probleme, biti u upotrebi.

Character set

Ovde smo koristili znakovni sistem ISO-8859-2. Ovaj sistem, za razliku od ISO-8859-1, sadrži, osim uobičajenih znakova za nemački 'umlaut', (pomućeni samoglasnici) takodje i posebne znake za latiničnu transliteraciju srpskih ćiriličnih slova.
Za sada smo odustali od upotrebe ćiriličnog sistema ISO-8859-5.

JavaScripts

Mnogi korisnici ne žele da koriste JavaScript iz razloga bezbednosti. S druge strane, uz pomoć JavaScript tehnike, osim optičkih efekata i igrarija, mogu se realizovati neke, po našem mišljenju, veoma praktične funkcije, koje bi inač bile neostvarive.
Mi smo odlučili da ovu tehniku primenimo, i to, kako zbog jednostavnijeg opsluživanja ovih web strana, tako i za različite igrarije. I pored toga, trudimo se da svima onima koji JavaScript odbijaju ili ga nisu instalirali, pružimo sličnu funkcionalnost.
U tu svrhu smo u nekim slučajevima ponudili alternativne strane, a 'obvodnice' do njih su postavljene na odgovarajućem mestu. Diese Seite ohne Java-Script anzeigen    Diese Seite mit Java-Script anzeigen
 
Do sada su na ovim stranama korišćeni sledeći JavaScripts:

overLIB 3.50

Script za Tooltips
Link na Erik Bosrup's Site: Popups by overLIB!, Erik Bosrup
Copyright Erik Bosrup 2001. All rights reserved.
overLIB 3.50 je jedna JavaScript biblioteka pomoću koje se na bilo kom mestu na jednoj web strani mogu stvoriti tooltips. Štaviše, oni se već prema potrebi mogu prilagoditi (za okvir, pismo, pozadinu, itd. ...)

Ovde korišćen script nije standardna verzija "overLIB", već izvedena iz nje i veoma pojednostavljena. Ovim smo želeli jedino da oponašamo uobičajene tooltips sa poznatim 'Look and Feel', kao i da omogućimo primenu i korisnicima onih browser-a koji ovu funkciju ne pružaju sami od sebe.

Ko se interesuje za "overLIB", može da nabavi aktuelni original direktno sa Erikove web strane. (Download sadrži opširnu dokumentaciju, a na njegovoj strani ćete naći i dodatne informacije.)
Script za animiranu dugmad Prema jednom primeru
iz SelfHTML
Odgovarajuća slika biva u zavisnosti od akcije izvedene pomoću miša zamenjena jednom drugom slikom. Potrebni HTML-code izgleda ovako (brojevi u zagradi odgovaraju redosledu pri numerisanju svih slika na dotićnoj strani - počevši od O). <a href="../index.html"
  onMouseOver="NewPicture(2,START_A)"
  onMouseOut="NewPicture(2,START_N)"
  onMouseDown="NewPicture(2,START_P)"
  onMouseUp="NewPicture(2,START_A)">
  <img src="../../pictures/buttons/srpski/start_n.gif"
    width="67" height="59" border="0">
</a>
START_N = new Image();
START_N.src = "../../pictures/buttons/srpski/start_n.gif";
START_A = new Image();
START_A.src = "../../pictures/buttons/srpski/start_a.gif";
START_P = new Image();
START_P.src = "../../pictures/buttons/srpski/start_p.gif";

  :
  :
  :

MAIL_N = new Image();
MAIL_N.src = "../../pictures/buttons/srpski/cont_n.gif";
MAIL_A = new Image();
MAIL_A.src = "../../pictures/buttons/srpski/cont_a.gif";
MAIL_P = new Image();
MAIL_P.src = "../../pictures/buttons/srpski/cont_p.gif";

function NewPicture(Nr,Picture) {
  window.document.images[Nr].src = Picture.src;
}
Script za PopUp prozor Prema jednom primeru
iz SelfHTML
  function NewWindow(Name)
{
  Location = 
  window.open(Name, "site", "width=150, height=200");
  Location.focus();
}
Script pomoću koga se mogu razbiti Frames Prema jednom primeru
iz SelfHTML
  if(top!=self)
{
  top.location=self.location;
}
Script koji omogućuje da se cursor
automatski postavi u polje
u koje se unosi tekst.
Prema jednom primeru
iz SelfHTML
  function setFocus(Form,Field)
{
  Aim=eval("document."+Form+"."+Field);
  Aim.focus();
}
Script za Browser test Prema jednom primeru
iz SelfHTML i upotrebivši algoritme iz overLIBEric-a Bosrup-a
  var version4 = (navigator.appVersion.charAt(0) >= "4");
var text = "";
var ns4 = (document.layers)? true:false;
var ns6 = (document.getElementById)? true:false;
var ie4 = (document.all)? true:false;
var ie5 = false;
if (ns6) {
  ns4 = false;
}
if (ie4) {
  if (navigator.userAgent.indexOf('MSIE 5') > 0) {
    ie5 = true;
    ie4 = false;
  } else if (navigator.userAgent.indexOf('MSIE 6') > 0) {
    ie6 = true;
    ie4 = false;
  }
}
text = "<tr><td><em id=\"table\">Browser ist kompatibel zu:<br />";
if (ie4) {
  text = text+"<b>MS Internet Explorer - Version 4</b><br />";
} else if (ie5) {
  text = text+"<b>MS Internet Explorer - Version 5</b><br />";
} else if (ns4) {
  text = text+"<b>Netscape Navigator - Version 4</b><br />";
} else if (ns6) {
  text = text+"<b>Netscape Navigator - Version 6</b><br />";
} else {
  text = "<tr><td><em id=\"table\">Browser wurde nicht erkannt<br />";
}

text = text+"</em></td></tr>\n<tr><td><em id=\"table\">Betriebssystem: ";
text = text+navigator.platform+"</em></td></tr>\n";
text = text+"<tr><td><em id=\"table\">NavAppName: ";
text = text+navigator.appName+"<br />NavAppCode: ";
text = text+navigator.appCodeName+"<br />NavAppVer: ";
text = text+navigator.appVersion+"<br />NavUsrAgnt: ";
text = text+navigator.userAgent+"<br /></em></td></tr>\n";

if (document.layers)
  text = text+"<tr><td><em id=\"table\">document.layers = true<br />";
else
  text = text+"<tr><td><em id=\"table\">document.layers = false<br />";
if (document.getElementById)
  text = text+"document.getElementById = true<br />";
else
  text = text+"document.getElementById = false<br />";
if (document.all)
  text = text+"document.all = true<br /></em></td></tr>";
else
  text = text+"document.all = false<br /></em></td></tr>";

document.write(text);

Browser

Ove web strane smo testirali na nekoliko, slobodno pristupnih, browser-a. Budući da većina browser-a nadogradjuje na manji broj programa koji interpretiraju HTML-code, rezultati su često veoma slični.
Greška koja se često javlja je da uput na jedan anchor funkcioniše samo unutar iste strane. Sa jedne druge strane se i pored unetog anchor-a stiže na početak strane. Od browser-a koje smo do sada testirali, ovo funkcioniše kako treba samo kod Amaya, K-Meleon, Konquerer, Mozilla, Netscape i Opera.
U slučajevima kada je moguć download odredjene verzije browser-a (ili jedne slične...), uneli smo uz naziv browser-a referencu na homepage dotičnog proizvodjača.
U nastojanju da naše web strane za, po mogućstvu, veliki broj korisnika korektno predstavimo, dragocena nam je i Vaša pomoć. Ukoliko Vaš browser ima problema pri prikazivanju naših strana, molili bismo da nam to u kraktom email-u saopštite:
Molimo da pri tom navedete koji operacioni sistem i koji browser (uvek navodeći verziju) koristite.

Hvala, BEO-BOOKS

Linux (SUSE 7.1)

Browser Verzija Rezultat
Konqueror 1.9.8 (KDE 2.0.1) Konqueror predstavlja naše strane uglavnom korektno. Nažalost, još nam nije pošlo za rukom da na ovom browser-u funkcionišu tooltips koji baziraju na JavaScript. Ako na kartama u kulturnim stranicama želite da vidite nazive mesta, treba da predjete na strane koje u tom pogledu funkcionišu bez JavaScript. Ove karte su nešto veće, da bismo stvorili prostor za nazive mesta.
Netscape Communicator 4.7.95 Navigator verzija 4 ima jedan opšti problem, da deaktiviranje JavaSript-a prouzrokuje da ni Style Sheets više ne funkcionišu. Osim toga, primetili smo da Style definicije u nekim slučajevima ni inače ne funkcionišu - npr. ponekad prilikom reload-a ...
Uopšteno uzev, upotreba nekih Style definicija je mogća jedino na zaobilazan način (mali savet: izgled slova u tabelama se može definisati preko <em id="nnn"> Tag-a i odgovarajućeg opisa "nnn" u .css-feil-u.
... ... ...
... ... ...
... ... ...

MAC OS

Browser Verzija Rezultat
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...

Windows 98 / 2000

Browser Verzija Rezultat
Amaya 6.1 Amaya je više jedna vrsta orudja za generiranje web strana nego browser u pravom smislu reči ... ali za nuždu je u redu. S obzirom da ovaj brower funkcioniše striktno prema W3C standardima, JavaScript se na njemu ne može primeniti. Uputi na email adrese takodje ne funkcionišu, a strane veoma sporo poprimaju oblik.
Pored ovih opštih ograničenja, ustanovili smo prilikom testiranja da se prilikom horizontalnog i vertikalnog kretanja kroz stranu slika u pozadini gubi i mora se sačekati da se obnovi - za to vreme se pojavljuje crna štrafta na ivici.
Dominica 0.995 Dominica ima relativno malo problema sa našim stranama - izmedju osalog gore opisani problem sa anchor tekstom.
Popup prozori, koje u kartama koristimo za opise označenih mesta, (kao u ovom primeru) izgledaju tako osakaćeni, da se uglavnom ništa ne može pročitati. Preporučujemo da u takvim slučajevima predjete na strane na kojima ne koristimo JavaScript.
Enigma 3.6.0 Enigma ima relativno malo problema sa našim stranama - izmedju osalog gore opisani problem sa anchor tekstom.
Popup prozori, koje u kartama koristimo za opise označenih mesta, (kao u ovom primeru) pojavljuju se uvek u punoj veličini. Samo je sadržaj po izgledu uskladjen sa stvarno predvidjenom veličinom, tako da se sa svih strana oko popup prozora stvara jedan širok obod.
Explorer 2002 2.0 Explorer 2002 ima relativno malo problema sa našim stranama - izmedju osalog gore opisani problem sa anchor tekstom.
Popup prozori, koje u kartama koristimo za opise označenih mesta, (kao u ovom primeru) pojavljuju se uvek u punoj veličini.
Internet
Explorer
5.00 Nema skoro nikakve probleme ...
... samo gore opisani problem sa anchor tekstom u drugim stranama.
  6.00 - nema nikakve probleme -
K-Meleon 0.6 - nema nikakve probleme -
Mozilla 1.0 - nema nikakve probleme -
Netscape
Communicator
4.79 Navigator verzija 4 ima jedan opšti problem, da deaktiviranje JavaSript-a prouzrokuje da ni Style Sheets više ne funkcionišu. Osim toga, primetili smo da Style definicije u nekim slučajevima ni inače ne funkcionišu - npr. ponekad prilikom reload-a ...
Uopšteno uzev, upotreba nekih Style definicija je mogća jedino na zaobilazan način (mali savet: izgled slova u tabelama se može definisati preko <em id="nnn"> Tag-a i odgovarajućeg opisa "nnn" u .css-feil-u.
Opera 6.0.3 U Operi se strane neverovatno brzo pojavljuju na ekranu, a u svojoj skromnosti sam sebe naziva "the fastest Browser on earth" - moglo bi biti tačno ...
Ipak, kap gorčine za nas predstavlja činjenica da nam do sada nije uspelo da tooltips koji baziraju na JavaScript-u takodje funkcionišu... u tom slučaju Opera uvek pokazuje referencirane adrese u sopstvenim tooltips (... ni to nije loše).
Ako na kartama u kulturnim stranicama želite da vidite nazive mesta, treba da predjete na strane koje u tom pogledu funkcionišu bez JavaScript. Ove karte su nešto veće, da bismo stvorili prostor za nazive mesta... a tada ih i Opera pokazuje u sopstvenim tooltips.
SurfTabs 1.8.70 Nema skoro nikakve probleme ...
- samo već gore opisani problem sa anchor tekstom u drugim stranama.

Referenzen

Osim što na odgovarajućem mestu ukazujemo na copyright, želeli bismo da na ovom mestu pomenemo još neke izvore, bez kojih ne bismo bili u stanju da našim web stranama damo ovaj oblik.
U medjuvremenu sigurno postoje aktuelnija izdanja svih ovde navedenih knjiga - da li će i koliko navedene nekome biti od pomoći, može svako za sebe da proceni na osnovu ovih web strana.

HTML

  SelfHTML
  Teško da je nekome, ko se bavi web dizajnom, ovaj izvor još nepoznat. I pored toga, želimo na njega izričito da ukažemo. Izuzimajući neke manje detalje za koje smo informacije tražili u internetu, naše znanje u pogledu HTML, CSS, JavaScript i pravnih okvira potiču upravo odatle.
Hvala lepo.
  selfHTML Portal
    selfHTML Dokumentacija
 

APACHE/CGI

  "apache und.ps, administration und programmierung"
von Rich Bowen und Ken Coar, Markt+Technik Verlag, 2000

ISBN 3-8272-5824-3
 
 

PERL

  "Programmieren mit Perl"
von Larry Wall, Tom Christiansen und Randal L. Schwartz
O'Reilly, 2000

ISBN 3-930673-48-7
 
 

postgreSQL

  "PostgreSQL, Einführung und Konzepte"
von Bruce Momjian, ADDISON-Wesley, 2001

ISBN 3-8273-1859-9
 
 
  BEO-BOOKS
Bücher aus Serbien, Katarina Belovuković
Sitemap Impresum Na početak strane