Izaberi jezik: wechseln zu deutsch switch to english BEO-BOOKS - kontakt
 

Način i uslovi poručivanja

  Način poručivanja
Pravo na opoziv ugovora
Zaštita ličnih podataka
Troškovi isporuke
Način plaćanja
Isporuka
Isporuka na račun
Naše usluge
Način poručivanja
  Email porudžbine slati na:
 
  Pismene porudžbine slati na sledeću adresu:
  BEO­BOOKS ­ Bücher aus Serbien
Katarina Belovukovic
Luitpoldstraße 45
10781 Berlin
Nemačka
  Molimo da u porudžbini navedete naš porudžbeni broj, ime autora i naslov dela. Srpski izdavači se ne drže uvek običaja da dodele jedan ISBN broj, odnosno da ga unesu u svoje kataloge.
Prijem porudžbine ćemo Vam bez odlaganja potvrditi putem email­a.
  Slanjem porudžbine ste izričito prihvatili važenje naših Opštih uslova poslovanja u aktuelnom obliku (od 1.10.2004). Oni, izmedju ostalog, sadrže sledeće, za Vas interesantne tačke:

Pravo na opoziv ugovora
  Mušterija ima pravo da u roku od dve nedelje nakon prijema robe opozove kupoprodajni ugovor ne navodeći razlog za to. Opoziv se može poslati ili u pismenoj formi (putem email­a ili pisma) ili tako što će se roba vratiti. Da bi se ispoštovao rok dovoljno je pravovremeno poslati robu nazad. Opoziv u pismenoj formi ne oslobadja obaveze da se roba odmah pošalje nazad.

Molimo da za dalje detalje pogledate pasus Pravo na opoziv ugovora u opštim uslovima poslovanja.

Zaštita ličnih podataka
  BEO­BOOKS čuva lične podatke mušterija samo ukoliko su potrebni da bi se izvršio nalog. U tu svrhu su neophodni jedino ime, email adresa i adresa na koju se pošiljke isporučuju. Navedeni podaci služe isključivo za obradu naloga.
Ovi podaci se čuvaju zajedno sa podacima koji se odnose na porudžbinu, isporuku i obračun, i to onoliko dugo, koliko je iz razloga obaveze za pružanjem dokaza neophodno.
Izdavanjem naloga mušterija izričito daje saglasnost da se gore navedeni podaci iz navedenih razloga elektonski pohrane.
Molimo da za dalje detalje pogledate pasus Zaštita ličnih podataka u opštim uslovima poslovanja.

Troškovi isporuke
  Po porudžbini uračunavamo trenutno za porto i ambalažu paušalno € 5,00 za isporuke unutar Nemačke.

Za isporuke u zemlje Evropske Zajednice (EU) uračunavamo, u zavisnosti od težine pošiljke, Po porudžbini:
  do 3 kg
preko 3 kg dos 10 kg
preko 10 kg do 20 kg
€ 9,00
€ 16,00
€ 25,00
  U principu vrūimo isporuke i u zemlje izvan EU ­ pod ovim okolnostima je neophodno u svakom pojedinačnom slučjau utvrditi visinu poštanskih troškova.
  Ukoliko po sopstvenoj odluci jednu porudžbinu isporučimo u nekoliko delova, troškovi se za Vas ne uvećavaju.

Način plaćanja
  Uplata se može izvršti bilo doznakom na žiro­račun u banci, bilo putem interneta preko Moneybookers.
 
  Plaćanje preko za moneybookers.com  ­ funkcioniše ovako:  
  Otvorite kod moneybookers.com račun pod Vašom email adresom. Na ovaj "račun" možete po potrebi novac da prebacujete doznakom sa Vašeg bankovnog računa ili putem kreditne karte. Ova usluga je, prema sadsašnjem stanju (mart 2006), dostupna u preko 25 zemalja besplatno.
Potom možete iznos računa preko Moneybookers da pošaljete na našu eamil adresu: Email za BEO-BOOKS. Troškovi za ovaj postupak u ovom trenutku iznose 1% od sume koja se uplaćuje, a najviše EUR 0,50. Novac stiže na našu adresu praktično istog trenutka. Prilikom uplate obavezno navedite broj računa na koji se uplata odnosi.

Za informacije o aktuelnim uslovima molimo da se obratite direktno   zu moneybookers.com
Isporuka
  Da bismo isporučili robu, neophodno je platiti unapred. Račun se mušteriji šalje zajedno sa potvrdom da je poručena roba prispela kod nas. Isporuka sledi odmah po prispeću uplate na tekući račun.
Vreme isporuke za knjige poručene iz Srbije iznosi po pravilu izmedju 2 do 6 nedelja. Ukoliko dodje do prekoračenja ovog vremenskog perioda, mušterija će o tome biti obaveštena.
Molimo da obratite pažnju na to, da srpski izdavači po pravilu ne isporučuju knjige pojedinačno zapakovane u plastičnu foliju.

Ispruke vršimo unutar Nemačke i u zemlje Evropske Zajednice. Odstupajući od ove odrednice naših OUP u pojedinačnim slučajevima isporučujemo i u druge zemlje, što je potrebno u pismenoj formi dogovoriti. Pri tome mislimo na visinu troškova isporuke kao i preuzimanje eventualnih carinskih i poreskih troškova od strane mušterije.
Isporuka na račun
  Odstupajući od naših OUP moguće je dogovoriti isporuku na račun u slučaju ponovnih porudžbenih naloga, ukoliko vrednost porudžbine ne premašuje vrednost od € 200,­. Ovaj dogovor mora u pismenoj formi biti potvrdjen od strane BEO-BOOKS. U tom slučaju se račun šalje zajedno sa robom.
  Naše usluge
  Poslati upit za:
Kada poručeno delo još nije izašlo iz štampe, na Vašu želju ćemo ovu porudžbinu notirati i obavestiti Vas, čim se pojavi u prodaji.
  Ako je željeni naslov rasprodat, trudimo se, u dogovoru sa Vama, da ga pronadjemo kod nekog drugog izdavača.
  Interesujete li se za knjige koje kod nas niste pronašli ili tražite dodatnu stručnu literaturu? Rado ćemo Vam pomoći.
 
  BEO­BOOKS
Bücher aus Serbien, Katarina Belovuković
Sitemap Impresum Na početak strane