Kataloške stranice

Arheologija

strana 8 , autori od T do U , 34 knjige
       
Tasic, Nikola (Urednik)
Radulovic, Ema (Urednik)
Arheoloska nalazista Krusevca i okoline
Archaeological Sites of Krusevac and Environs
Izdavač: Narodni muzej, Krusevac (Krusevac), 2001
Jezik: Srpski
Cirilicni pismo, Ilustrovano
Brosura, 264 strana, format: 215 x 260 mm
Porudžbeni broj: 104195 ISBN NULL
  Cena: 23.00
     
Tasic, Nikola (Urednik) Rasprodato
Arheolosko blago Kosova i Metohije
Archaeological Treasure of Kosovo and Metohija
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti (Beograd), 1998
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Engleski
Cirilicni pismo, Katalog
Brosura, 748 strana, format: 230 x 270 mm
Porudžbeni broj: 100037 ISBN 0586-4887
  Cena: 35.05
Knjiga meseca: Juli 2003
  Tasic, Nikola (Urednik)
Balcanica 28
Godisnjak balkanoloskog instituta
Izdavač: Balkanoloski institut (Beograd), 1998
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Engleski
Cirilicni pismo, Casopis
Brosura, 313 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 101412 ISBN 0350-7653
  Cena: 16.25
     
Tasic, Nikola (Urednik) Rasprodato
Balcanica 30-31
Potpuni opis u oblasti: Humanisticke nauke - Istorija, strana 16
 
Tasic, Nikola
Eneolithic Cultures of Central and West Balkans
NULL
Izdavač: Balkanoloski institut (Beograd), NULL
Jezik: Engleski
Tvrd povez, 250 strana, format: 210 x 240 mm
Porudžbeni broj: 101705 ISBN 86-441-0487-X
  Cena: 31.40
Knjiga meseca: Novembar 2004
   
Tasic, Nikola (Urednik)
Grozdanov, Cvetan (Urednik)
Homage to Milutin Garasanin
NULL
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti (Beograd), 2006
Jezik: Engleski
Ilustrovano
Povez nepoznat, 660 strana, format: 210 x 300 mm
Porudžbeni broj: 105400 ISBN NULL
  Cena: 62.90
Knjiga meseca: Juni 2009
 
Tasic, Nikola (Urednik)
Kulture gvozdenog doba u jugoslovenskom podunavlju
Zbornik radova
Izdavač: Balkanoloski institut (Beograd), 1994
Jezik: Srpski
Cirilicni pismo
Povez nepoznat, 0 strana, format: 0 x 0 mm
Porudžbeni broj: 102187 ISBN NULL
  Cena: 25.20
       
Tasic, Nikola (Urednik)
Rad Dragoslava Srejovica
na istrazivanju praistorije centralnog Balkana
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti (Beograd), 1998
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Engleski
Cirilicni pismo
Povez nepoznat, 208 strana, format: 0 x 240 mm
Porudžbeni broj: 100041 ISBN 86-81037-08-0
  Cena: 16.95
   
Tasic, Nikola
The Yugoslav Danube Basin and the Neighbouring Regions
in the 2nd Millenium B.C.
Izdavač: Balkanoloski institut (Beograd), 1996
Jezik: Engleski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Srpski
Ilustrovano
Brosura, 0 strana, format: 0 x 0 mm
Porudžbeni broj: 101535 ISBN NULL
  Cena: 25.20
       
Tasic, Nikola Rasprodato
Srejovic, Dragoslav
Stojanovic, Bratislav
Vinca.Centar neolitske kulture u Podunavlju
Vinca. The Neolithic Centre of the Danubian Region
Izdavač: Centar za arheoloska istrazivanja (Beograd), 1990
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Engleski
Cirilicni pismo, Ilustrovano
Brosura, 40 strana, format: 140 x 200 mm
Porudžbeni broj: 101433 ISBN NULL
  Cena: molimo pitajte
     
Tomovic, Miodrag
Roman Sculpture in Upper Moesia
NULL
Izdavač: Arheoloski institut (Beograd), 1993
Jezik: Engleski
Monografija, Ilustrovano
Brosura, 145 strana, format: 0 x 290 mm
Porudžbeni broj: 100851 ISBN NULL
  Cena: 27.00
Tomovic, Miodrag
Popovic, Ivana
Cvjeticanin, Tatjana
Sarkamen: A Tetrarchic Imperial Palace
The Memorial Complex
Izdavač: Arheoloski institut (Beograd), 2005
Jezik: Engleski
Ilustrovano
Tvrd povez, 182 strana, format: 235 x 280 mm
Porudžbeni broj: 104176 ISBN 86-80093-44-0
  Cena: 39.20
Knjiga meseca: Septembar 2005
 
Tomovic, Miodrag Rasprodato
Vasic, Cedomir
Vrelo Sarkamen. Carska palata
Zlatni nakit iz mauzoleja u Sarkamenu
Izdavač: Narodni muzej (Beograd), 1997
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Engleski
Cirilicni pismo
Brosura, 34 strana, format: 0 x 0 mm
Porudžbeni broj: 101530 ISBN NULL
  Cena: molimo pitajte
     
  Trajkovic, Dusanka
Djepfeld - nekropola starijeg gvozdenog doba kod Doroslova
Edjefeld - Early Iron Age Necropolis at Doroslovo
Izdavač: Gradski muzej (Sombor), 2008
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Engleski
Ilustrovano
Tvrd povez, 415 strana, format: 245 x 320 mm
Porudžbeni broj: 106603 ISBN 86-911883-1-3
  Cena: 40.25
Trifunovic, Lazar
Serbia and Montenegro, Monuments of Art
Potpuni opis u oblasti: Umetnost - Istorija Umetnosti, strana 6
       
  Tutnjevic, Stanisa
Na tragu manastira Detlak
NULL
Izdavač: Svet knjige (Beograd), 2007
Jezik: Srpski
Cirilicni pismo, Ilustrovano
Povez nepoznat, 112 strana, format: 130 x 200 mm
Porudžbeni broj: 105894 ISBN NULL
  Cena: 12.35
       
  Tutundzic, Sava
Donji Egipat u halkolitskom periodu i odnosi
sa juznim Levantom
Izdavač: Srpsko arheolosko drustvo (Beograd), 2004
Jezik: Srpski
Cirilicni pismo
Brosura, 136 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 104185 ISBN 86-904455-2-8
  Cena: 18.20
       
  Tutundzic, Sava
Glasnik srpskog arheoloskog drustva 15 - 16
NULL
Izdavač: Srpsko arheolosko drustvo (Beograd), 2000
Jezik: Srpski
Cirilicni pismo, Casopis
Brosura, 471 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 104181 ISBN NULL
  Cena: 22.45
 
  Tutundzic, Sava (Urednik)
Glasnik srpskog arheoloskog drustva 17
NULL
Izdavač: Srpsko arheolosko drustvo (Beograd), 2001
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Engleski
Cirilicni pismo, Casopis
Brosura, 305 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 104182 ISBN NULL
  Cena: 20.00
   
  Tutundzic, Sava (Urednik)
Glasnik srpskog arheoloskog drustva 18
NULL
Izdavač: Srpsko arheolosko drustvo (Beograd), 2002
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Engleski
Cirilicni pismo, Casopis
Brosura, 0 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 104183 ISBN NULL
  Cena: 21.40
     
  Tutundzic, Sava
Glasnik srpskog arheoloskog drustva 19
NULL
Izdavač: Srpsko arheolosko drustvo (Beograd), 2003
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Engleski
Cirilicni pismo, Casopis
Brosura, 0 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 104184 ISBN NULL
  Cena: 21.40
 
  Unbekannt, - (Urednik)
Balcanica 10
NULL
Izdavač: Balkanoloski institut (Beograd), 1980
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Engleski
Cirilicni pismo, Casopis
Brosura, 0 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 102193 ISBN 0350-7653
  Cena: 17.50
   
Unbekannt, - (Urednik)
Balcanica 11
Potpuni opis u oblasti: Humanisticke nauke - Istorija, strana 17
     
  Unbekannt, - (Urednik)
Balcanica 12
NULL
Izdavač: Balkanoloski institut (Beograd), 1982
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Nemacki, Engleski
Cirilicni pismo, Casopis
Brosura, 0 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 102195 ISBN 0350-7653
  Cena: 17.50
 
  Unbekannt, - (Urednik)
Balcanica 15
NULL
Izdavač: Balkanoloski institut (Beograd), 1985
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Engleski, Nemacki, Francuski, Ruski
Cirilicni pismo, Casopis
Brosura, 0 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 102197 ISBN 0350-7653
  Cena: 17.50
   
  Unbekannt, - (Urednik)
Balcanica 16-17
NULL
Izdavač: Balkanoloski institut (Beograd), 1987
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Nemacki, Engleski, Francuski, Ruski
Cirilicni pismo, Casopis
Brosura, 0 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 102198 ISBN 0350-7653
  Cena: 17.50
       
  Unbekannt, - (Urednik)
Balcanica 18-19
NULL
Izdavač: Balkanoloski institut (Beograd), 1989
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Francuski, Engleski, Nemacki
Cirilicni pismo, Casopis
Brosura, 0 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 102199 ISBN 0350-7653
  Cena: 17.50
     
Unbekannt, - (Urednik)
Balcanica 21
Potpuni opis u oblasti: Jezik i knjizevnost - Nauka o knjizevnosti, strana 4
       
Unbekannt, - (Urednik)
Balcanica 22
Potpuni opis u oblasti: Humanisticke nauke - Istorija, strana 17
 
  Unbekannt, - (Urednik)
Balcanica 24
NULL
Izdavač: Balkanoloski institut (Beograd), 1994
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Nemacki, Francuski, Engleski
Kriticko izdanje, Casopis
Brosura, 0 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 102204 ISBN 0350-7653
  Cena: 17.50
   
  Unbekannt, - (Urednik)
Balcanica 25,1
NULL
Izdavač: Balkanoloski institut (Beograd), 1995
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Francuski, Nemacki, Engleski
Cirilicni pismo, Casopis
Brosura, 0 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 102205 ISBN 0350-7653
  Cena: 17.50
     
  Unbekannt, - (Urednik)
Balcanica 26
NULL
Izdavač: Balkanoloski institut (Beograd), 1996
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Nemacki, Engleski
Cirilicni pismo, Casopis
Brosura, 0 strana, format: 170 x 240 mm
Porudžbeni broj: 102207 ISBN 0350-7653
  Cena: 17.50
Unbekannt, - (Urednik)
Nacionalni park Djerdap
Potpuni opis u oblasti: Geografija, strana 1
Uzelac, Jovan
Eneolit juznog Banata
NULL
Izdavač: Gradski muzej Vrsac (Vrsac), 2002
Jezik: Srpski višejezično izdanje
  drugi Jezik: Engleski
Latinicno pismo
Brosura, 166 strana, format: 155 x 240 mm
Porudžbeni broj: 105375 ISBN 86-83911-04-7
  Cena: 14.30
 
  BEO-BOOKS
Bücher aus Serbien, Katarina Belovuković
Sitemap Impresum Na početak strane